Biuletyn Informacji Publicznej  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Połańcu 
Informator
Dane
Status prawny
Informacje bieżące
Ochrona Danych Osobowych
Kierownictwo
Zarząd spółki
Prezes
Rada Nadzorcza
Zasady funkcjonowania
Statut
Struktura organizacyjna
Regulamin
Ewidencje i rejestry
Mienie zakładu
Budżet
Zakres działania
Taryfy
Inne
Tablica ogłoszeń
Zamówienia publiczne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian (archiwalny)
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Prezes strona główna 
Prezes
 
OsobaJacek Nowak
Stanowisko / funkcjaPrezes Zarządu
Województwoświętokrzyskie
Powiatstaszowski
GminaPołaniec (gmina miejsko-wiejska)
MiejscowośćPołaniec
UlicaUlica KRAKOWSKA
Numer domu11
Kod pocztowy28-230 Połaniec

Kompetencje

Kompetencje Zarządu zgodne z wyciągiem z „umowy spółki”

§ 19. I / Zarząd Spółki składa się z trzech osób , w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów
II / Kadencja Zarządu trwa trzy lata , z wyjątkiem pierwszego powołanego na dwuletnią kadencję ,
III / Kadencja Zarządu upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników zatwierdzającego bilans, rachunek zysków i strat za ostatni rok urzędowania.
§ 20. Zarząd ,w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza , za wyjątkiem
pierwszego Prezesa powołanego w akcie przekształcenia.
§ 21. I / Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
II / Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki i jej przedsiębiorstwa nie
zastrzeżone przepisami prawa lub niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, należą do właściwości Zarządu
III. / Zasady i tryb działania Zarządu oraz podział czynności pomiędzy poszczególnych
Członków określa „Regulamin Zarządu „ uchwalony przez Radę Nadzorczą na wniosek
Zarządu .
§ 22. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch –
Członków Zarządu.
§ 23. Zarząd może podjąć uchwałę jeśli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej dwóch jego
Członków , w tym Prezes Zarządu .
§ 24. Prezes Zarządu kieruje Spółką jednoosobowo z wyłączeniem spraw wymagających
uchwały Zarządu.
§ 25.I / Umowę o pracę z Członkami Zarządu Spółki w imieniu Spółki zawiera Rada Nadzorcza reprezentowana przez Przewodniczącego lub zastępcę Przewodniczącego .
II / W tym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy
Członków Zarządu.


Stanowiska podległe

  • Główny księgowy
  • Specjalista ds. Administracyjno-socjalnych
  • Specjalista ds. Kadr i Spraw Pracowniczych

Podległe komórki organizacyjne

  • Zakład Usług Komunalnych
  • Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Ścieków
 
Informację zaktualizowano 2009-01-20 08:49:53, wprowadzający: Małgorzata Walenciak
wersja do druku